Föräldrar tar strid för rätten till fortsatt hemundervisning

På flera platser i Sverige för föräldrar en orättvis kamp för rätten att tillåtas fortsätta bedriva hemundervisning. Idag skriver Östran om hur två föräldrar i Mörbylånga kommun överklagar kommunens beslut om att barnen ska nekas hemundervisning.
Vi citerar: De anser att beslutet är felaktigt eftersom det grundas på hur beslutsfattaren anser att den nya skollagen bör tolkas. Detta trots att lagskrivningen strider mot Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
De skriver att då skolundervisningen inte lever upp till de krav som skollagen ställer och att de själva har undervisat barnen utan anmärkning under ett år finner de det anmärkningsvärt att lagen kan tolkas utan att hänsyn tas till verkliga förhållanden.