Inlägg

Critique by C.C.M.Warren, M.A.

Fördomsfullt och inkrökt om hemundervisning

Politisk förföljelse i Sverige - 10 familjer har redan känt sig tvingade lämna landet

Varför röstade kd ja?

Föräldrar tar strid för rätten till fortsatt hemundervisning