Större skola ger större problem

Skolinspektionen har granskat skolor för att få bukt med skolkande elever. Enligt granskningen tycks problemet vara mindre utbrett på de fristående skolorna, sannolikt därför att de oftast är mindre. Ju större skola, ju större problem, återger tidningen Dagen i dag. 
Granskningens resultat är ingen överraskning. Barn mår bevisat bättre i mindre enheter. Den absolut bästa miljön för barnen att studera är där de känner sig trygga. Detta till trots väljer Regeringen att försvåra för hemundervisande familjer. Nya Skollagen är en katastrof som undergräver mänskliga rättigheter och vill tvinga in medborgarna i en enda tillåten skolform - Statens