Hemundervisare informerar politiker under Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka kommer den svenska organisationen för hemundervisning ROHUS att föreläsa om hemskolning. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform. Genom den nya skollagen förbjuds dock hemundervisning i Sverige - ett unikt beslut för ett demokratiskt land. Håller lagen gentemot Europakonventionen? Vad händer i höst i denna principiellt viktiga människorättsfråga?
För ytterligare information klicka här.