Hemundervisare förföljd minoritet i Sverige - 10 % gått i exil

Redan innan den nya skollagen träder i kraft har det varit svårt, näst intill omöjligt, för föräldrar att få sina ansökningar om att bedriva hemundervisning beviljade. Flera kommuner har i likhet med Stockholms kommun resolut avslagit samtliga ansökningar, trots att lagen med tydlighet uppger att ansökan skall beviljas.


Den nya skollagen träder i kraft den 1 juli och kommer att gälla från och med kommande läsår. Sverige har tillsammans med Tyskland, som enda demokratiskt styrda länder i Europa, infört en klausul som ytterligare försvårar för hemundervisare. Synnerliga skäl ska finnas för att godkännande ska ges. Vad synnerliga skäl handlar om lär bli en tvistefråga, ty det finns fortfarande många föräldrar som inte är beredda att låta denna mänskliga rättighet som valfrihet i form av undervisning omfattar gå förlorad.

ROHUS presenterar skrämmande siffror i en annons inför årets Almedalsvecka som säger att  mer än 10 procent av svenska hemundervisare redan gått i politisk asyl på grund av att man känner sig förföljda i sina egna kommuner. Är det på det sättet som svenska myndigheter vill göra sig av med alla dem som värnar om mänskliga fri- och rättigheter, att de antingen lämnar landet eller går under jorden?