Följ kampen om rätten till hemundervisning

 Läs aktuella inlägg på ROHUS blogg:
SVT om hemundervisande familjs flykt från Sverige
Sju föredrag i sex länder på fyra månader
ROHUS ger seminarium den 7 juli under Almedalsveckan