Inlägg

Större skola ger större problem

Följ kampen om rätten till hemundervisning

Hemundervisare förföljd minoritet i Sverige - 10 % gått i exil

Hemundervisare informerar politiker under Almedalsveckan