Stark kritik mot Björklunds skolpolitik

Jan Björklund tycks tro att hans skola är den enda rätta - i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, varnar Eva Cooper i Expressen. Läs artikeln här

I Norrköpings Tidningar ägnas ledaren åt att ifrågsätta gränsdragningen mellan stat och familj. Citat: Europakonventionen ger föräldrar rätt att uppfostra barn i enlighet med sin filosofiska och religiösa övertygelse. Barn har rätt till utbildning, men har de verkligen "rätt" att gå i statligt anvisas skola, på bekostnad av föräldrarnas rätt att välja pedagogik? Är inte det att låta fel vågskål väga tyngst?