Åland till hemundervisare: Alla är välkomna

Än så länge har tre svenska familjer flyttat till Åland på grund av att Sveriges regering fr o m kommande läsår kriminaliserar hemundervisning. Se Svt's reportage om en av familjerna. Hör även fördummande kommentar av utbildningsminister Björklund och hur Åländska myndigheter ser på saken
Fulltext:

Flen

Drog till Åland i protest

Publicerad 19 maj 2011 - 08:50
När den nya skollagen träder i kraft i sommar kommer det inte längre att vara tillåtet med hemundervisning.
Det är något som fått Familjen Lantz från Flen, som undervisar sina barn själva, att emigrera till Åland.
Drygt 100 barn hemundervisades i Sverige förra året, men i den nya skollagen kommer bara föräldrar med tillexempel svårt sjuka barn att tillåtas hemundervisa. För familjen Lantz är det viktigt att hemundervisa för pedagogikens skull.
-Vi har inget emot innehållet i skolans undervisning, det handlar istället om formen för undervisning, säger Jenny Lantz.
Och sonen Lukas Lantz håller med mamma.
-Vill vara hemma, vi tycker om att umgås som familj så det här är bra för oss, säger Lukas.
Hittills har tre svenska familjer bosatt sig på Åland för att de vill kunna hemundervisa. På Åland liksom i Finland har man läroplikt istället för skolplikt och förälderns rätt att välja är inskriven i lagen.
-Det är viktigt att föräldern har ansvaret. Vi kan erbjuda det lättaste alternativet för skola men det är upp till föräldrarna att bestämma vad som är bäst för deras barn, säger Rainer Juslin avdelningschef för utbildning och kultur på Åland.
Även på Åland är hemundervisning ovanligt men man har klara rutiner. Familjerna får regelbundet träffa personal från skolan för att se att barnen lär sig och när man är 15 år kan man begära att få göra ett prov för att få ett intyg som man kan söka till högre utbildningar på. /Svt