Skolraset, ett bra initiativ

Trots att problemen i skolan är så pass allvarliga, något som media till viss mån speglat senare år, valde regeringen i nya skollagen som träder i kraft i sommar, att skärpa kraven ytterligare, och därmed göra det svårare för enskilda föräldrar att ta egna initiativ. Regeringen vägrar inse sitt misslyckande med skolan och vägrar också lyssna till de kritiskt konstruktiva röster som hörts genom remisser och kanske främst genom föräldrar som vill tillvarata sin egen kapacitet genom att bedriva hemundervisning.
Hemundervisning är en väl beprövad undervisningsform som ger barnen en bra start i livet. Att så få som endast några hundra barn per år hemundervisats i Sverige är olyckligt och beror till stor del på det hårda politiska klimat som är rådande. Svenskarna verkar ha fostrats in i rollen att överlåta utbildningen till samhället som enda duglig pedagog.
I andra länder finns dock ett helt annat intresse för hemundervisning och rörelsen växer snabbt. Idag finns det miljontals föräldrar som tagit fasta på möjligheten och, trots att svenska myndigheter väljer att kriminalisera hemundervisning, verkar intresset att välja den alternativa undervisningsformen vara växande även här.
Att Aftonbladet nu hjälper till med att lyfta fram skolsituationen i Sverige är bra. Vi får hoppas att det kan bidra till en mer positiv förändring i dagens skolpolitik.