Fängelse för vägran delta i sexualundervisning

Svenska skollagen följer i Tysklands spår. Staten kräver alltmer inflytande och total kontroll över vad våra barn ska lära sig - och hur. Tidigare i år debatterades hur exempelvis skolans sexualundervisning är kränkande och jämförbar med barnpornografi.
I Tyskland finns föräldrar som vägrat låta skolan utsätta deras barn för dylik påverkan, varför de dömts till böter och fängelse. Tyska skollagen är förelöpare till den totalitära linje även svensk lag antagit, där man i stort sätt förbjuder och kriminaliserar de föräldrar som väljer att bedriva hemundervisning.
Läs vad Världen idag skriver om föräldrar som fick fängelsestraff i Tyskland.