Strid om hemundervisning i Uppsala

Kampen för rätten till hemundervisning fortsätter. I Uppsala har två föräldrapar ålagts att skicka sina barn till skolan och att de får böta så länge barnen är hemma. Mer info: UNT 1 UNT 2
Ena föräldraparets advokat säger att kommunen har en entydig inställning.
– Det framgår av skollagen att det finns ett utrymme för hemundervisning, säger Percy Bratt. Men kommunen och förvaltningsdomstolen tolkar lagen snävt.