Hemundervisning inkluderad i information för den som flyttar till Danmark

"Den obligatoriska undervisningen kan ges i grundskolan, som är gratis, i friskolor eller privata grundskolor, där föräldrarna betalar en avgift, eller som hemundervisning." skriver Nordic Cooperation på sin hemsida för att orientera den som planerar flytta till Danmark.  Danmark har, likt Finland, inte skolplikt, men alla barn har rätt och plikt att motta undervisning, sk undervisningsplikt.