Fundamental skillnad på hemundervisning i Sverige och Finland

HSLDA, Home School Legal Defense Association, har publicerat en text av Mischa Hammarnejd, där han berättar om sina erfarenheter med hemundervisning, både i Sverige och i Finland. Texten är på engelska och kan läsas här: