Föräldrarevolution?

Senaste tiden har många föräldrar reagerat och protesterat mot utvecklingen i skolan, vilket bådar gott. Vems är barnen egentligen? Skolan säger att barnen är sina egna och att de bara tillvaratar deras intressen. Vem har frågat barnen och vem känner dem bättre än deras egna föräldrar? Det verkar som att myndigheternas utgångspunkt i skolfrågor är att barnen ska räddas från sina föräldrar.

Senast idag läste jag en insändare från en förälder som ifrågasätter skolans övertramp: "Vem ger lärarna rätt att gräva i våra barns privatliv?
Skulle ni lärare ställa upp på att sitta i grupp och berätta era värsta­ barndomsminnen. Elleruppmanas att beskriva ert sexliv med inlevelse, såsom skett i en annan skola i en annan ort."

Samma förälder frågar sig om hemundervisning kan vara ett alternativ. Absolut, säger jag. Hemundervisning är ett mycket bättre alternativ än att skicka sina barn till samhällets skolor, där föräldrarna inte har något att säga till om och där de står utan möjlighet att påverka vad deras barn utsätts för.