Hägglund: "S vill förbjuda valfrihet " - något Kd redan förbjuder

http://www.berno.se/2010/09/s-vill-forbjuda-valfrihet-nagot-kd.html