The Washington Times uppmärksammar svenskt förbud mot hemundervisning

http://www.washingtontimes.com/news/2010/jul/18/home-school-ban-in-sweden-forces-families-to-mull-/?page=1