Allt fler vill undervisa hemma

I Finland är hemundervisning på frammarsch. Enligt flera tidningar idag så väljer allt fler föräldrar att undervisa sina barn i hemmet. Förfrågningarna från familjer som funderar på hemundervisning har ökat klart under den senaste tiden, uppger Utbildningsstyrelsen och hemlärarföreningarna.

Orsaken är bland annat nedlagda byskolor, mögelproblem i skolorna och resursbristen som lett till en allt hårdare attityd i grundskolorna.

Omkring 200 barn i Finland undervisas hemma av sina vårdnadshavare.
Länk:
Vasabladet
Östebottens tidning
FNB nyheter
Syd-Österbotten
mfl...