Rohus: Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget!

Läs mer på Newsdesk,
Senare artiklar av samma författare:
Fördomar om hemundervisning,
Hot om vite och fängelse vid längre utlandsresa
Nya skollagen förbjuder hemundervisning
Nya skollagen får internationella komplikationer
"Hur många timmar i veckan av social interaktion tål ett barn utan att äventyra mognadsprocessen?"