Ny reaktion mot skollagsförslaget

My News Desk publiceras idag en artikel skriven av Prof. Dr. John Warwick Montgomery, vilken är mycket kritisk till det skollagsförslag som ska behandlas i riksdagen den 21 juni. Han är jurist med specialitet konventionsrätt och har företrätt många inför bland annat EU-domstolen i människorättsfrågor. Läsvärt!