torsdag 10 juni 2010

Ny reaktion mot skollagsförslaget

My News Desk publiceras idag en artikel skriven av Prof. Dr. John Warwick Montgomery, vilken är mycket kritisk till det skollagsförslag som ska behandlas i riksdagen den 21 juni. Han är jurist med specialitet konventionsrätt och har företrätt många inför bland annat EU-domstolen i människorättsfrågor. Läsvärt!