Med den nya skollagen riskerar Sveriges bästa föräldrar viten och t.o.m. fängelse

I en serie kortare artiklar har Jonas Himmelstrand, ordförande för ROHUS, skrivit om hemundervisning och den nya skollagen som riksdagen ska rösta om idag. Artiklarna är läsvärda, avslöjande och visar på hur svenska familjer kommer att förlora ännu mer sammanhållning inom familjen, i och med att staten går in och tvingar samtliga medborgare till en ny hårdare skola. Föräldrar som hemundervisar kommer att kriminaliseras. Läs artiklarna här.
Hemundervisning.se väljer även att länka till den senaste artikeln i raden, där författaren visar på hur hemundervisande föräldrar riskerar fängelse för att de vill sina barns bästa. Artikeln avslutas med en uppmaning till riksdagsledamöterna att rösta efter hjärtat idag.