Hemundervisning blir i princip förbjudet

Inga alliansledamöter röstade för de reservationer som oppositionen hade riktat mot delar av regeringens proposition, rapporterar Världen idag.
Jonas Himmelstrand, ordförande i Rohus säger enligt samma tidning, att en del familjer kommer att gå i politisk asyl, främst till nordiska grannländer, andra kommer att stanna och ta de politiska striderna och hoten och försöka överklaga till Europadomstolen.
Något det finns skäl till att göra. Enligt Europakonventionen, som antagits som lag i Sverige, är den nya lagen ett flagrant brott mot mänskliga rättigheter, vilket behöver prövas av högre instans.
Läs Rohus ordförande Jonas Himmelstrands reflektion från riksdagen här.