Inlägg

New American skriver om hur hemundervisning kriminaliseras i Sverige

Hemundervisning blir i princip förbjudet

Riksdagen beslutade om ny skollag

En sista personlig vädjan innan omröstningen

Med den nya skollagen riskerar Sveriges bästa föräldrar viten och t.o.m. fängelse

Skärpning Corren! Riksdagen har ännu inte röstat om skollagen

Mångfald - för vem?

Nya skollagen manipulativ toppstyrning?

Rohus: Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget!

Ny reaktion mot skollagsförslaget

Rösta nej till skollagsförslaget!

Kanadas främste expert på barns och ungas utveckling besöker Sverige