Riksdagsbeslut om ny skollag

Den 21 juni är regeringens nya förslag till skollag planerad att debatteras i Sveriges riksdag och förmodligen fattas beslut dagen efter. Om riksdagen antar lagförslaget innebär det ett bakslag för alla hemundervisare. I förslaget stängs nämligen den möjlighet till undervisning på annat sätt som lagen idag medger. Som flera påpekat skulle det innebära att svensk skollag går tillbaka och hämtar sin modell och motsvarighet från 1938 års tyska skollag, inspirerad och genomförd av ingen mindre än Adolf Hitlers regim. Helt i strid mot alla mänskliga rättigheter.

Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige har reagerat i ett nyhetsinslag i Gomorron Sverige, där en fråga från organisationens ordförande Jonas Himmelstrand ställdes till utbildningsminister Jan Björklund. Programledaren frågade så här:
Varför vill du i den nya skollagen förbjuda hemundervisning vilket är en mänsklig rättighet enligt FN, skriver Jonas Himmelstrand.
Ministerns svar visade på att regeringen inte ämnar backa i föreslagna inskränkningar av föräldrars rättigheter:
Jag tycker inte… Jag tycker att det är en rättighet för barn att få gå i skolan och det bestämde vi i Sverige redan på 1840-talet att alla ska ha rätt att gå i skolan, även om föräldrarna har en religiös eller filosofisk övertygelse som gör att dom tycker att deras barn ska inte gå i skolan så har vi sagt i Sverige att detta får inte föräldrarna... Föräldrarna har inte rätt att förvägra barnen rätten att gå i skolan. Så vi har skolplikt och alla barn har rätt att få gå i skolan.

Några motioner finns att hitta på riksdagens hemsida, som samtliga av olika orsaker föreslår att riksdagen avslår regeringens proposition till ny skollag. Hur kammarens ledamöter kommer att rösta återstår att se.

Några aktuella länkar:
Kalender för riksdagens debatt och beslut den 21 juni 2010

Regeringens proposition. För att hitta texten om hemundervisning, sök efter "Annat sätt för att fullgöra skolplikten" på sidan.
Motion av Rosanna Dinamarca mfl (v)
Motion av Mats Pertoft mfl (mp)
Motion av Marie Granlund mfl (fp)
(OBS! Ingen av dessa motioner talar om hemundervisning, utan de har helt andra skäl till att föreslå riksdagen att avslå propositionen.)