Hanna Paavola (fp), Västerås: Er tror jag inte på!

Ledamot i Kommunfullmäktige i Västerås bloggar om att hon inte tror på hemundervisning. Under rubriken "Hemundervisning - isch!" sågar hon undervisningsformen totalt och förpassar den med en axelryckning till att handla om 1800-tals-fasoner.

Hanna presenterar inte en rad med fakta. Allt hon skriver är vad hon tycker och tror. Att hemundervisning är en framgångsrik metod som allt fler använder sig av, att den är modern och pedagogisk med många fördelar som samhällets skolor saknas, verkar hon över huvudtaget inte känna till.

Kommentarer och faktaefterlysning till hennes inlägg lät inte vänta på sig. Klistrar in dem nedan.
Som svar på dessa kommentarer kommer endast ett inlägg där Hanna begär fakta från sina meningsmotståndare. Skratta eller gråta? Själv verkar hon skratta och verka glad över att, som hon säger på Facebook, äntligen ha lyckats reta upp folk!:

Mischa - i politisk exil sa...

Hur kommer det sig, tror du att:

- all forskning på hemundervisade barn visar att de klarar sig bättre än skolbarn, både kunskapsmässigt och socialt?

- de flesta tror att hemundervisade barn isoleras? När det är precis tvärtom!

Har du någon erfarenhet av hemundervisande familjer över huvud taget? Har du tagit del av någon forskning på området?

Om inte, hur kommer det sig att du då talar utifrån dina egna förutfattade meningar?

Tror du inte att det är läskigt när politiker gör det... utan grund i vare sig forskning eller erfarenhet?

Kolla http://www.Rohus.nu - och utbilda dig. Först därefter kan du uttala dig om hemundervisning - tycker jag.

Jenny sa...

1800-talsfasoner?
Skolan som den ser ut idag är en kvarleva från 1800-talets industrisamhälle:
"/.../Jag tycker att det är en rättighet för barn att få gå i skolan och det bestämde vi i Sverige redan på 1840-
talet att alla ska ha rätt att gå i skolan,/.../" -Björklund i Rapport

Hemundervisning är en modern utbildningsform för informationssamhället.
Ta gärna reda på fakta istället för att låta fördomar styra dina åsikter. www.rohus.nu

Sagor och drakar sa...

du skrev:
"Jag kan bara inte tycka att barn mår bra av att ha hemundervisning"

Att,som regeringen nu vill göra,förbjuda något enbart på grund av egna tyckanden är en katastrof i ett demokratiskt samhälle. Det är lätt att ta reda på FAKTA och FORSKNING i ämnet hemundervisning. Forskningen visar tydligt att hemundervisade barn MÅR BRA, är sociala, och har samma eller bättre kunskaper än jämnåriga skolbarn.

Visst kan man tycka, men att begränsa människors fria val enbart baserat på tro och tyckanden, det hör inte en demokrati till.

Anonym sa...

Varför vill du bli omvald? Därför att du har en åsikt men ingen aning om hemundervisning? Därför att du ignorerar eller verkar inte känna till de mänskliga rättigheter som finns nedskriven i FN-konventionerna?
Fortsätt tycka du, vi kommer att lämna Sverige och hemundervisa i ett land där det fortfarande finns demokrati und respekt för mänskliga rättigheter.
Ett skam att Sverige har så trångsynta politiker.

Anonym sa...

barn kan träffa andra barn utanför skolan också. och de flesta hemundervisande föräldrar har hög utbildning som räcker till att undervisa barn på grunskolenivå. Läs på mera i ämnet!

Anonym sa...

Hej!

Det är lustigt att du nämner hemundervisning som något bakåtsträvande 1800-talsaktigt..!? Det visar din stora okunnighet inom området.
Särskilt märkligt blir det inlägget med tanke på att det är Björklund som i Rapportinslaget blickar tillbaka på 1800-talets indusrtialismskola och vägrar låta den svenska skolan hänga med omvärlden och resten av kunskapssamhället.

Läs på mer om hemundervisning och omvärldens evidensbaserade forskning - därefter kan man ju börja fråga sig varför ingen svensk forskning görs - det är väl ändå den man som politiker skall gå efter och inte "tyckanden" eller personliga åsikter som inte är baserade på fakta..?

Att säga "isch" om en uttryckt mänsklig rättighet både inom FN och Europakonventionen är illa för svensk demokrati.

/Cina

Anonym sa...

Jag skulle önska att de som fördömer hemundervisning var åtminstone lite angelägna om att läsa på i ämnet! Verkligheten visar att hemundervisade barn i snitt når en högre kunskapsnivå än barn på kommunala skolor. Detta för att barnet behöver ha en fungerande anknytning till sin lärare. Då läraren är barnets förälder är mycket vunnet och det har visat sig i studier att förälderns utbildningsnivå spelar en liten roll i sammanhanget. Hemundervisade barn lever heller inte isolerade från andra barn, utan deltar i regel i många aktiviteter utanför hemmet tillsammans med både barn och vuxna. Dessutom är det så att vi i Sverige har stora problem på grund av att barn i hög grad tappat sin naturliga anknytning till sina föräldrar och låtit jämnåriga ta över fostran. Detta är förmodligen en stor del av förklaringen till att barn och unga mår allt sämre. Ingen pedagog kan ta en förälders plats!

Vår familj har tur som bor i en kommun som ser föräldrar som viktiga och kapabla att ta beslut som rör den egna familjen. Därför har vi fått vår ansökan om hemundervisning godkänd för tre av våra sex barn under kommande läsår. Jag hoppas verkligen att den nya skollagen inte går igenom, utan istället ändras så att det blir lättare att få hemundervisning och att det inte ska spela någon roll var i landet man bor!

Det är mycket tråkigt och förvånande att Folkpartiet, som säger sig vara liberala, jobbar stenhårt för att ta ifrån svenskarna den mänskliga rättigheten att själva ta ansvar för sina barns utbildning! Man kan inte genom en lag garantera att skolorna passar alla barn och familjer! Det hela luktar unken kommunism och inget annat!!!

Anonym sa...

Det här var det mest osakliga jag hört! Du kan inte ha lärt känna en enda "hemundervisande" familj, med tanke på de fördomar du har. Jag och de flesta svenska hemundervisande familjer gör det varken av religiösa eller av filosofiska skäl. Utan av pedagogiska skäl. Vi tror inte att skolan är rätt ställe att tillbringa sina bästa år på. Att utvecklas till trygga, mogna och ansvarstagande människor leder till större ting än att pressa in kunskap under skolmässiga former.
Problemet för politikerna är inte att hemundervisade ungdomar på något sätt skulle halka efter sina kompisar. Problemet är att de utvecklas till sociala och självständigt tänkande individer. Sådana vill man inte ha för många av i samhället.

Karin Vidén sa...

Hej!
Att du "bara inte tycker att barn mår bra av hemundervisning" utan att ange någon form av vetenskapligt belägg, gör din åsikt ganska ointressant. Likhetstecken mellan hemundervisning och att inte träffa andra barn, är även det ett märkligt synsätt.
Även Björklund visar denna ovilja att sätta sig in i hemundervisningen för att kunna debattera den sakligt, och svaren och argumenten blir innehållslösa och enbart politiska.
Det du ser som 1800-talsfasoner är en idag växande rörelse i många länder. Det handlar om aktiva framåttänkande familjer som ser nya och fräscha möjligheter inom utbildningsområdet! Hemundervisning är ett ypperligt alternativ för många, för andra är det bättre med distans- eller flexstudier osv. Så mitt råd Hannah, är att du lämnar dina 1800-talsspöken bakom och häng med i utvecklingen! Kom inte dragande med politiska klyschor, utan våga lyssna på dem som vet vad det handlar om!

Anonym sa...

Hur många hemundervisade barn har du träffat? De jag har träffat verkar både trevliga och kunniga. De har dessutom varit betydligt artigare än många barn som går i skolan. Vad bygger din kritik på förresten?

Mvh

Tim Finucane
Stockholm