Storbritanniens hemundervisare har lyckats...

Rohus informerar om hur regeringen i Storbritannien tagit bort förslaget om att registrera hemundervisare: Regeringen hade av misstag försökt hasta fram förändringar av hemundervisningslagen i England, utan att ha granskat lagstiftningen ordentligt. Läs mer här.