Hemundervisande familj i Uppsala nekas fortsätta

Ännu en hemundervisande familj i det nya Sverige har fått sin dom. Den här gången handlar det om en familj i Uppsala som av en oenig nämnd nekats bedriva hemundervisning. Ärendet har varit ända uppe i Regeringsrätten som vägrade prövningstillstånd. Förvaltningsrätten motiverar sitt oeniga beslut med att föräldrarna saknar behörighet,och därmed inte anses ha tillräcklig kunskap att undervisa sitt barn.