Blogg om hemundervisning

För barnens skull - förbjud inte hemundervisning, är namnet på en blogg som bland annat beskriver hur svårt det kan vara att nå fram till ansvariga och folkvalda riksdagsmän med frågor om hemundervisning. Läs den här.