tisdag 20 april 2010

Hemundervisande familj i Uppsala nekas fortsätta

Ännu en hemundervisande familj i det nya Sverige har fått sin dom. Den här gången handlar det om en familj i Uppsala som av en oenig nämnd nekats bedriva hemundervisning. Ärendet har varit ända uppe i Regeringsrätten som vägrade prövningstillstånd. Förvaltningsrätten motiverar sitt oeniga beslut med att föräldrarna saknar behörighet,och därmed inte anses ha tillräcklig kunskap att undervisa sitt barn.

Läs mer...

måndag 19 april 2010

Blogg om hemundervisning

För barnens skull - förbjud inte hemundervisning, är namnet på en blogg som bland annat beskriver hur svårt det kan vara att nå fram till ansvariga och folkvalda riksdagsmän med frågor om hemundervisning. Läs den här.

Läs mer...

lördag 10 april 2010

Storbritanniens hemundervisare har lyckats...

Rohus informerar om hur regeringen i Storbritannien tagit bort förslaget om att registrera hemundervisare: Regeringen hade av misstag försökt hasta fram förändringar av hemundervisningslagen i England, utan att ha granskat lagstiftningen ordentligt. Läs mer här.

Läs mer...