Ytterligare en familj har fått avslag på ansökan

I strid mot Skollagen har en familj i Dalarna fått avslag på sin ansökan om hemundervisning. Nämndens motiv: behovet av sociala relationer, enligt Dalarnas Tidningar. Demokratiska fri- och rättigheter gäller inte familjer som vill det bästa för sina barn.