söndag 21 mars 2010

Ytterligare en familj har fått avslag på ansökan

I strid mot Skollagen har en familj i Dalarna fått avslag på sin ansökan om hemundervisning. Nämndens motiv: behovet av sociala relationer, enligt Dalarnas Tidningar. Demokratiska fri- och rättigheter gäller inte familjer som vill det bästa för sina barn.

Läs mer...

lördag 20 mars 2010

Kritik mot regeringens skollagsförslag i Barometern

Citat: Ändå lägger Alliansregeringen – regeringen som ville frihet – ett skollagsförslag som en gång för alla tar bort alla möjligheter till individualiserad undervisning. Och i samma veva spolar de ner vårt hopp om frihet i toaletten. Det är dags att reagera! Läs hela artikeln här!

Läs mer...

måndag 15 mars 2010

"Hemundervisning kriminaliseras i Sverige"

Läs mer här

Läs mer...

tisdag 9 mars 2010

Svar på tal!

I Expressens avdelning 'Allt om barn' tillfrågas en psykolog om hur hon tror att barn som hemundervisas påverkas. Det är tragiskt att läsa de okunniga svaren, och tragiskt att en så pass viktig nyhetstidning som Expressen låter en 'specialist' uttala sig, som uppenbarligen inte vet något om hur hemundervisning fungerar.
Psykologen Maria Hellander från Sollentuna har dock fått svar på tal av många läsare med ordentlig erfarenhet av just hemundervisning, som flitigt kommenterat artikeln. Läsvärt!

Läs mer...

måndag 8 mars 2010

Meida lyfter fram hemundervisning

Senaste tiden har flera artiklar om hemundervisning publicerats i media. Det är bra, för att ge en mer rättvis bild åt en undervisningsform som visat sig vara mycket bra och funktionell. Alltför ofta dömer kommunala myndigheter hemundervisande föräldrar utan att ha kunskap om vare sig hur hemskolning fungerar eller om att det är varje förälders rättighet att själv välja undervisningsform för sina barn.
I spalten till vänster finns en länklista till alla de artiklar som på olika sätt skrivit om hemundervisning det senaste året. Om du ser att någon text saknas, skicka gärna ett meddelande för komplettering.
Senast idag har minst fyra medier skrivit om hemundervisning:
Trebarnspappan Jonas: Vi hemundervisar våra barn
Om vi gjort som i USA hade polisen kommit
Lagstiftarens rädsla för familjen
Den nya skollagen driver svenska familjer i politisk exil

Läs mer...

måndag 1 mars 2010

-Inga nya tillstånd för hemundervisning ges från och med hösten 2010

Trots att skollagen ger föräldrar rätt att själva välja undervisningsform för sina barn, har det blivit allt svårare att få beviljat tillstånd att bedriva hemundervisning. Idag skriver Världen idag om två fall där en familj i Uppsala och en annan i Vimmerby, hotats med vite om de inte sänder barnen till skolan. Båda familjerna har med lagens stöd bedrivit hemundervisning och ansökt i vanlig ordning, men nu, innan rättsprocessen ens är avslutad, kräver kommunen att barnen ska avbryta sina studier, mitt i terminen, för att sändas till den kommunala skolan. Det enda kommunerna hänvisar till är sina nya riktlinjer. I Vimmerby har kommunen låtit meddela att man från och med 2010 inte kommer att bevilja någon ansökan om hemundervisning, trots att lagen fortfarande medger den rätten.

– Det som vi upplevt de senaste 18 månaderna är svårt att förstå för andra. Det liknar politisk förföljelse. Hela samhället vänder sig mot något som är helt lagligt och som praktiseras i andra demokratiska länder, säger Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – Rohus till Världen idag.

Läs mer...