Inlägg

Ytterligare en familj har fått avslag på ansökan

Kritik mot regeringens skollagsförslag i Barometern

"Hemundervisning kriminaliseras i Sverige"

Svar på tal!

Meida lyfter fram hemundervisning

-Inga nya tillstånd för hemundervisning ges från och med hösten 2010