Reaktion på hur tysk (och snart svensk?) skollagstiftning ser ut

German homeschoolers' political asylum in America exposes the EU Gulag