Barometern kritiserar Gotlands kommun

Läs Barometerns kolumn här. Det behöver verkligen lyftas fram röster som ställer upp för Dominics familj. Det trauma de tvingats gå igenom allt sedan kommunen på det mest brutala sätt splittrade deras familj, är ett rättsövergrepp av den sort som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.