torsdag 28 januari 2010

Regeringen - statlig tjänst eller Storebror?

Regeringen - statlig tjänst eller Storebror?

Läs mer...

onsdag 27 januari 2010

Amerikansk domare beviljar tysk familj politisk asyl

"De rättigheter som här kränks är grundläggande mänskliga rättigheter som inget land har rätt att kränka."

Läs hela texten här (engelsk text) som talar om hur en tysk familj beviljats politisk asyl i USA på grund av att de nekats hemundervisning i sitt hemland.

Läs mer...