Stockholms utbildningsnämnd nekar samtliga ansökningar

Schablonmässigt, och i strid mot Skollagen, har Stockholms utbildningsnämnd sedan sin tillkomst nekat samtliga familjer som ansökt om hemundervisning. Enligt DNs pappersupplaga (9/11) säger Lotta Edholm, Stockholms skolborgarråd, att: "-En enig nämnd har sagt nej till samtliga ansökningar." Trots att Skollagen fortfarande med tydlighet uttrycker att "ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag".