Rohus lämnar in remissvar

Nu har riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, Rohus, lämnat in remissvar på Skollagsberedningens förslag till ny skollag. Remissvaret finns att läsa här. På regeringens hemsida finns samtliga inlämnade remissvar tillgängliga. Rohus har även sammanställt en sida med skilda reaktioner på lagförslaget.