söndag 4 oktober 2009

Ny skollag ett hot mot familjen

I Upsala Nya Tidning propagerar ledarskribenten och politiske chefredaktören Håkan Holmberg mot valfrihet inom svenskt utbildningsväsende. Genom att vända och vrida på påståenden försöker han få till det som så att de föräldrar som väljer att hemundervisa gör det för att hålla barnen borta från "skola och andra institutioner där de kan konfronteras med idéer som föräldrarna ogillar", och att hemundervisande föräldrar kräver sin rätt att hindra "att alla barn får en allsidig undervisning som grund för ett självständigt och ansvarstagande vuxenliv".

För Håkan verkar det bara finnas en institution som har kapacitet att ge barnen en grund att stå på: Staten! Den "plötsliga aktiviteten" som hemundervisares yttringar kallas i artikeln, är definitivt ingen plötslig aktivitet. Det handlar om medvetna, målinriktade medborgare som värnar om rätten att även fortsättningsvis få bedriva hemundervisning, något man gjort i många år. Att det nu, då det presenterats ett inskränkande förslag till ny skollag där hemundervisning kriminaliseras, och att frihetstänkande medborgare reagerar, är fullt normalt och vittnar om vitalitet.

Läs mer...

torsdag 1 oktober 2009

Rohus lämnar in remissvar

Nu har riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, Rohus, lämnat in remissvar på Skollagsberedningens förslag till ny skollag. Remissvaret finns att läsa här. På regeringens hemsida finns samtliga inlämnade remissvar tillgängliga. Rohus har även sammanställt en sida med skilda reaktioner på lagförslaget.

Läs mer...