Okunnigheten stor bland landets kommuner

Ett av de största hindren för en familj som ansöker om hemundervisning är okunnigheten om vad lagen säger hos dem som ska fatta besluten om att medge tillstånd. Lagen är tydlig då den säger att tillstånd skall medges.
Rohus, riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, har publicerat ett dokument: "Angående riktlinjer för hur kommuner behandlar en ansökan om hemundervisning." Dokumentet, som är till stor hjälp för den som planerar hemundervisa, finns att ladda ner här.