Trots lagstöd nekas föräldrar hemundervisa

I en debattartikel i Expressen idag skriver två riksdagsledamöter, Maria Kornevik Jakobsson (c) och Stefan Tornborg (c) om hemundervisning och jämför situationen i Sverige med USA. Författarna säger att den svenska skolan inte passar alla barn och trots att vi ligger i topp beträffande utbildningspengar per elev så mår många skolbarn dåligt, och skolresultaten försämras. I artikeln pekas även på hur kommuner nekar föräldrar rätten att hemundervisa trots att lagen medger skolformen. Läs hela debattartikeln här.