Sverige sovjetstat?

I Norran idag skriver Bo C Pettersson att Sveriges föräldrar är hårt hållna av sin regering:
"...genom att kraftigt skattesubventionera den kommunala barnomsorgen har staten, med största avsikt, gjort det ekonomiskt ofördelaktigt – för de flesta omöjligt – att själva ta hand om sina barn..."
Artikeln handlar om regeringens nya förslag till skollag som kraftigt inskränker på föräldars handlings- och valfrihet. Läs hela artikeln här.