Självklar rättighet

Ytterligare två tidningar skriver idag om hemundervisning. I Aftonbladet är det två riksdagsledamöter som vädjar om att det inskränkta Sverige borde rikta blickarna utåt och se hur många andra länder framgångsrikt öppnar för hemundervisning. Artikelförfattarna angriper också hur vissa svenska kommuner i strid mot gällande lagar generellt avslår föräldrars ansökan om hemundervisning. Detta trots att forskning och beprövad erfarenhet fastslår att undervisningsformen är ett fullgott alternativ till statliga skolan.

I Världen idag uttalar sig Jonas Himmelstrand (Rohus) i varnande ordalag och menar att ett förbud mot hemundervisning kan leda till att familjer kommer att fly från Sverige.
– Sverige riskerar på detta sätt att ses som en B-demokrati med helt nya former av civil olydnad, alternativt emigration för dem som har möjlighet, säger Jonas Himmelstrand.

Michael Farris, ledare för Home school legal defense association (HSLDA), säger att om Sverige förbjuder hemundervisning, är det ett brott mot mänskliga rättigheter. (Världen idag)