Kritiserar kommunen för skolhjälp

Dalarnas Tidningar skriver den 19/8 om hur Skolinspektionen riktar kritik mot Rättviks kommun i hanteringen av en familj som bedriver hemundervisning. Nu har ärendet avgjorts i domstol, vilken gav kommunen rätt. Kommunen hade valt att stödja familjen i sitt val, trots att tillstånd för hemundervisning aldrig beviljats. Familjen, som ursprungligen kommer från USA, har lämnat Sverige och det totalitära system som vill omöjliggöra för föräldrar att utnyttja en självklar rättighet.