måndag 31 augusti 2009

Självklar rättighet

Ytterligare två tidningar skriver idag om hemundervisning. I Aftonbladet är det två riksdagsledamöter som vädjar om att det inskränkta Sverige borde rikta blickarna utåt och se hur många andra länder framgångsrikt öppnar för hemundervisning. Artikelförfattarna angriper också hur vissa svenska kommuner i strid mot gällande lagar generellt avslår föräldrars ansökan om hemundervisning. Detta trots att forskning och beprövad erfarenhet fastslår att undervisningsformen är ett fullgott alternativ till statliga skolan.

I Världen idag uttalar sig Jonas Himmelstrand (Rohus) i varnande ordalag och menar att ett förbud mot hemundervisning kan leda till att familjer kommer att fly från Sverige.
– Sverige riskerar på detta sätt att ses som en B-demokrati med helt nya former av civil olydnad, alternativt emigration för dem som har möjlighet, säger Jonas Himmelstrand.

Michael Farris, ledare för Home school legal defense association (HSLDA), säger att om Sverige förbjuder hemundervisning, är det ett brott mot mänskliga rättigheter. (Världen idag)

Läs mer...

fredag 28 augusti 2009

Kritiserar kommunen för skolhjälp

Dalarnas Tidningar skriver den 19/8 om hur Skolinspektionen riktar kritik mot Rättviks kommun i hanteringen av en familj som bedriver hemundervisning. Nu har ärendet avgjorts i domstol, vilken gav kommunen rätt. Kommunen hade valt att stödja familjen i sitt val, trots att tillstånd för hemundervisning aldrig beviljats. Familjen, som ursprungligen kommer från USA, har lämnat Sverige och det totalitära system som vill omöjliggöra för föräldrar att utnyttja en självklar rättighet.

Läs mer...

onsdag 26 augusti 2009

Sverige sovjetstat?

I Norran idag skriver Bo C Pettersson att Sveriges föräldrar är hårt hållna av sin regering:
"...genom att kraftigt skattesubventionera den kommunala barnomsorgen har staten, med största avsikt, gjort det ekonomiskt ofördelaktigt – för de flesta omöjligt – att själva ta hand om sina barn..."
Artikeln handlar om regeringens nya förslag till skollag som kraftigt inskränker på föräldars handlings- och valfrihet. Läs hela artikeln här.

Läs mer...

söndag 23 augusti 2009

Trots lagstöd nekas föräldrar hemundervisa

I en debattartikel i Expressen idag skriver två riksdagsledamöter, Maria Kornevik Jakobsson (c) och Stefan Tornborg (c) om hemundervisning och jämför situationen i Sverige med USA. Författarna säger att den svenska skolan inte passar alla barn och trots att vi ligger i topp beträffande utbildningspengar per elev så mår många skolbarn dåligt, och skolresultaten försämras. I artikeln pekas även på hur kommuner nekar föräldrar rätten att hemundervisa trots att lagen medger skolformen. Läs hela debattartikeln här.

Läs mer...

torsdag 20 augusti 2009

Katrineholmskuriren och Kvällsposten

Ytterligare två tidningar publicerar idag en debattartikel skriven av Rohus: Kvällsposten och katrineholmskuriren.

Läs mer...

torsdag 13 augusti 2009

Hemmet en förvaringsplats?

I dagens splittrade samhälle verkar familjen vara något nödvändigt ont. Föräldrar anses inte klara av att fostra sina egna barn samtidigt som var man förstår att utan familjen så faller tillvaron samman, på samma sätt som ett hus byggt på lös sand.

Expressen/GT publicerar idag en läsvärd artikel skriven av en styrelseledamot för Riksföreningen för hemundervisning i Sverige (Rohus). Citat: "Det är svårt att förstå hur samhället har kunnat få en så negativ syn på föräldrar. Skulle föräldrar vara så opålitliga att samhället frenetiskt måste skydda barn från föräldrar?"

Frågeställningen är tyvärr adekvat. I svensk lagstiftning är det idag tillåtet med hemundervisning. Tillämpningen finner stöd i Skollag, i FN-stadgar och i Europakonventionen. Trots lagens tydlighet om att "Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag..." väljer flertalet kommuner att neka föräldrar den rätten.

Utbildningsminister Björklund vill helst avskaffa rätten till hemundervisning, trots att den bevisat är effektiv och hälsosam för hela familjen. Men det är förmodligen där problemets kärna går att hitta. Samhällets politik i stort verkar gå ut på att kärnfamiljen som sådan helst ska splittras upp i alla tänkbara och otänkbara nya sorters konstellationer, där samhället i allt större utsträckning tar över fostrarrollen från föräldrarna. Hemmet blir mer att likna vid en förvaringsplats, eller som regeringens tidigare utredare Margó Ingvardson uttryckte sig: "Föräldrarna får disponera barnen på fritiden."

I många andra länder är det allt fler familjer som fått upp ögonen för hemundervisningens fördelar. Bara i västerländska länder som inom EU och USA finns idag minst 1,5 miljoner barn som hemundervisas, en siffra som kraftigt stiger för varje år som går. Undervisningsformen har kommit för att stanna, även i Sverige.

Länkar till ytterligare media som den 14/8 publicerat Rohus insändare: Södermanlands Nyheter, Västervikstidningen, Corren, Norran, GP,

Läs mer...

onsdag 5 augusti 2009

Rättsövergrepp?

Uppdaterad 7/8: Kommunens socialnämnd JO-anmäld för tvångsomhändertagandet.
Tidningen helagotland.se informerar idag om hur en sjuårig pojke omhändertagits på grund av att familjen valt och kämpat för rätten till hemundervisning.
Nu har även Kvällsposten/Expressen skrivit om fallet. Vad som hitintills framkommit talar om att kommunen gått över sina befogenheter, på ett sätt som är att likna vid grovt rättsövergrepp.

Läs mer...