Reaktioner på nya förslaget till skollag

Reaktionerna har varit många på det förslag till skollag regeringen presenterade den 15 juni. Här länkar vi till några texter som främst lyfter fram vad lagförslaget kan få för inverkan på hemundervisningen:
- Ny skollag kriminaliserar svenska föräldrar av Karin Vidén (Midnattsropet 4-09)
- Varför förbjuda hemundervisning
av Jonas Himmelstrand (Opinion Världen idag 29/6)
- Hemundervisning förbjuds(!) i den nya skollagen av Jonas Himmelstrand (ROHUS hemsida 16/6)
- Urval av några reaktioner publicerade i Midnattsropet