Ny skollag presenteras i juni

Någon gång under juni månad kommer regeringen att offentliggöra ett förslag till ny skollag. Redan har några nyheter läckt ut om förändringar, exempelvis att förbudet mot antagningsprov i teoretiska ämnen ska avskaffas, vilket innebär att begåvade barn ska ges möjlighet att läsa på högre nivå än normalt.
Vi ser fram emot att få ta del av innehållet i lagförslaget och hoppas på att samma valfrihet till typ av undervisning också ska omfatta rätten till hemundervisning, en undervisningsform som visat sig vara mycket framgångsrik och effektiv.

Inför kommande läsår gäller nuvarande lag som säger att ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Ansökan görs hos hemkommunen.