söndag 31 maj 2009

Utbildningsministern talar med kluven tunga

Inför nya skollagen talar utbildningsministern om varje elevs rättighet när det han säger i själva verket handlar om att ta bort varje valfrihet: – Alla elever ska ha rätt att ta del av grundskolans undervisning, oavsett om deras föräldrar gillar undervisningen eller inte, säger Jan Björklund till SvD.se.
- I dag tillåter lagen befrielse och vill man ändra det så finns det bara ett sätt: att ändra lagen, säger han.
I klartext handlar det om att regeringen i nya skollagen talar om att strypa föräldrars möjlighet att själva vara med och påverka vilken undervisning som ges deras barn.
Relaterade artiklar: DN SvD SvD Dagen
Sydsvenskan

Läs mer...

torsdag 21 maj 2009

Ny skollag presenteras i juni

Någon gång under juni månad kommer regeringen att offentliggöra ett förslag till ny skollag. Redan har några nyheter läckt ut om förändringar, exempelvis att förbudet mot antagningsprov i teoretiska ämnen ska avskaffas, vilket innebär att begåvade barn ska ges möjlighet att läsa på högre nivå än normalt.
Vi ser fram emot att få ta del av innehållet i lagförslaget och hoppas på att samma valfrihet till typ av undervisning också ska omfatta rätten till hemundervisning, en undervisningsform som visat sig vara mycket framgångsrik och effektiv.

Inför kommande läsår gäller nuvarande lag som säger att ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Ansökan görs hos hemkommunen.

Läs mer...