Fula metoder för att hindra friskola

Järfälla kommun har hotat med att förhala ett bygglovsärende om Statliga Skolinspektionen ger Plymouthbröderna tillåtelse att starta friskola i kommunen. Uppgiften som Världen idag skriver om är anmärkningsvärd. Hur är det ställt med åsikts- och religionsfriheten i Järfälla kommun? Har lokala politiker rätt att motarbeta en förening bara för att man inte har samma åsikter?

Eftersom Världen idags artikel ligger på en betalsida kan flera av er inte läsa den, men följande rader är utdrag ur texten:

Kommun vill stoppa friskola

Plymouthbröderna planerar att starta en ny friskola i Stockholmsförorten Järfälla. Skolinspektionen har ännu inte gett sitt godkännande, men i förra veckans Skolfront i SVT framgick det att lokalpolitiker kan tänka sig att stoppa skolan genom att vägra ge bygglov.
- - -
Politikerna i Järfälla kommun har redan lämnat in sitt yttrande i frågan, men enligt kommunens socialdemokratiske andra viceordförande i Barn- och ungdomsnämnden kan man tänka sig att stoppa friskolan genom att dra ut på bygglovsprocessen. Bo Winander (fp), ordförande i nämnden:
– Det får vi ta ställning till sen. Det är alldeles för tidigt att se vad vi kan göra när det gäller en bygglovsprocess. Vår önskan är att Skolinspektionen ska avslå ansökan. Men det är för barnens skull, som vi vill det. Under skoltid ska de inte isoleras i en egen skola. Barnen bör gå i andra skolor för att träffa andra barn och på så sätt lära sig andra synpunkter, säger han.