"Svenska skolan skyddad verkstad"

I dagens Brännpunkt utdelas svidande kritik mot det svenska skolsystemet. Det är Franska skolans ledning som debatterar för bättre kvalité bland dagens elever, något man menar är svårt att uppnå i den svenska skolan, som "påminner allt mer om en skyddad verkstad, där allt är tillåtet och ansvar utkrävs alltmer sällan."

Ett koncept man lyfter fram som har stor betydelse för barnens utbildning är att föräldrarna är engagerade i deras skolgång. Med sin skolas 150-åriga erfarenhet verkar man veta vad man pratar om.

Här finns också en förklaring till varför hemundervisning som skolform är så effektiv och lärorik, nämligen föräldrarnas engagemang. Hemundervisningen har visat sig vara en väl beprövad undervisningsform som på ett naturligt sätt engagerar föräldrar i sina barns skolgång.

Under senare år har intresset för hemundervisning växt lavinartat i flera länder och nu verkar det som att även svenska föräldrar alltmer får upp ögonen för möjligheten. Gamla fördomar som säger att barnen berövas rätten till social gemenskap och isoleras från omvärlden raseras eftersom verkligheten vittnar om att barnen istället berikas i sin sociala kontakt på ett sätt som den svenska skolan i allmänhet inte kan bidra till. Det finns många skäl till varför alltfler väljer att hemundervisa sina barn, en rättighet vi måste värna om

Undervisningsformen har fått stå ut med mycket osaklig kritik under åren. Enligt ett förslag till ny skollag som förra regeringen lade fram 2005 ville man skapa svårigheter och krafitgt begränsa rätten att hemundervisa. Det skulle bli svårare att få igenom en ansökan. Enligt deras förslag skulle även särskilda skäl anges till varför man väljer att hemundervisa. Vad godtagbara särskilda skäl kan tänkas vara framgår inte i lagtexten utan skulle avgöras av beslutande myndighet från fall till fall.

Idag säger lagen att ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt (ex. hemundervisning) än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ...osv.