Riksorganisation för hemundervisning bildad

För några dagar sedan bildades Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige med syftet att verka för att FN-stadgar, EU-konventionen och den svenska skollagen efterlevs.

Det råder en enorm okunskap idag bland landets kommuner om vilka rättigheter som gäller, vilket ställer till problem för de föräldrar som vill utnyttja sin lagliga rätt att hemundervisa. Föreningen ska verka för att kunskap och utbildning ges dem som fattar beslut kring ett barns skolgång och att lärarna redan på lärarutbildningarna får kunskap om vilka regler som gäller.

Besök gärna organisationens nyöppnade hemsida hemundervisning.nu. Rekommenderar ytterligare en sida som skriver mycket och bra om hemundervisning.