Inlägg

Statens ideologi står över mänskliga fri- och rättigheter